Ungdommens fylkesråd i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ungdommens fylkesråd i Østfold

Ungdommens fylkesråd (UF) er en arena for ungdom i alderen 13 - 25 år, hvor de kan komme med sine synspunkter på saker som angår dem og også selv sette saker på dagsorden.

Det avholdes to samlinger hvert år der ungdommer fra hele fylket deltar. Her diskuterer ungdom fra hele fylket saker som angår dem selv og de som er jevnaldrende. Dette gir politikerne bedre grunnlag for å gjøre sine vedtak. De som er unge i dag er de som i stor grad vil styre Østfold i løpet av 10 - 15 år, og det er viktig at de får være med å forme den fremtiden de selv skal ta del i og leve med.

Ungdommens fylkesråd fungerer derfor som et rådgivende organ for Fylkestinget.

Styret i Ungdommens fylkesråd består av åtte medlemmer, og leder er Alma Haugen Kvisgaard.

Saker og møter

Møteplan for styret i Ungdommens fylkesråd


Ønsker du mer informasjon

Ønsker du mer informasjon eller vil gi oss noen innspill så kontakt gjerne sekretær for Ungdommens fylkesråd Rune Vold 

Sist oppdatert: 22.04.2016