Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får en bred og god medvirkning i saker som er viktige for dem. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeidet mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesrådet har rådgivende myndighet innenfor sitt saksfelt.

Det uttaler seg i saker som fylkeskommunale organer legger fram for rådet, og kan på eget initiativ ta opp saker og drive informasjonsarbeid.

Fylkesrådet består av 9 medlemmer valgt for 4 år. Leder er Roar Høisveen.

Saker og møter

Møteplan for Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon eller vil gi oss noen innspill, så ta gjerne kontakt med sekretær for Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rune Vold

Tegnspråk_iStockfoto
Illustrasjonsfoto: Scanstock.

Sist oppdatert: 22.06.2016