Eldrerådet - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Eldrerådet

Eldrerådet skal sørge for at eldre og pensjonister i Østfold blir sikret en bred og god medvirkning i saker som er viktige for dem. For eksempel tilgjengelighet, arbeidet mot aldersdiskriminering og tjenester av betydning for eldre mennesker.

Eldrerådet har rådgivende myndighet innenfor sitt saksfelt.

Eldrerådet består av 7 medlemmer valgt for 4 år. Leder for eldrerådet er Gerd Skovdahl.

Saker og møter

Møteplan for Eldrerådet i Østfold

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon eller vil gi oss noen innspill, så ta gjerne kontakt med sekretær for eldrerådet Rune Vold

Pensjonstpar_hygger_seg_420
Illustrasjonfoto: Terje Rakke, Nordic life
Sist oppdatert: 22.06.2016