Flerkulturelt råd - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Flerkulturelt råd

Flerkulturelt råd er Østfold fylkeskommunes høringsinstans i saker som angår innvandrere og deres etterkommere. Rådet skal også være et møtested og en plass for dialog mellom representantene

Flerkulturelt råd har rådgivende myndighet innenfor sitt saksfelt.

Det uttaler seg i saker som fylkeskommunale organer legger fram for rådet, og kan på eget initiativ ta opp saker og drive informasjonsarbeid.

Fylkesrådet består av 9 medlemmer valgt for 4 år. Leder er May Hansen.

Saker og møter

Møteplan for flerkulturelt råd

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon eller vil gi oss noen innspill, så ta gjerne kontakt med sekretær for flerkulturelt råd Rune Vold

Ung jente illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Sist oppdatert: 22.06.2016