Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon

Østfold fylkeskommune er med i et forskningsprosjekt om attraktivitet og stedsutvikling, der hensikten er å finne frem til hvilke tiltak og virkemidler som faktisk virker.

Hovedlogo_plan

Alle kommuner jobber for å utvikle byene og stedene sine til å bli attraktive å besøke, attraktive for bedrifter å etablere seg, og attraktive for folk å bosette seg i og flytte til. Men vet vi om de virkemidlene og tiltakene som iverksettes faktisk virker?

For å lykkes med en positiv by- og stedsutvikling må vi jobbe med de faktorene vi kan påvirke og legge innsatsen på de virkemidlene som har effekt. Østfold fylkeskommune er derfor med i et forskningsprosjekt der hensikten nettopp er å finne frem til hva som virker. Østfold fylkeskommune har med fire case-kommuner inn i prosjektet: Skiptvet, Eidsberg, Sarpsborg og Fredrikstad, samt at kommunene i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde og Våler) stiller samlet som en felles region.

Bakgrunn

Telemarksforskning leder forskningsprosjektet hvor spørsmålet er: Kan et sted forandre seg selv? Den økonomiske rammen for prosjektet er 8,5 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner er tildelt fra Oslofjordfondet. Det er Telemark fylkeskommune som er prosjektansvarlig. Forskningsprosjektet om attraktivitet vil dreie seg om hva en kommune kan gjøre for å stimulere egen vekst og prosjektets mål er å:

· styrke teorigrunnlaget for å forstå drivkrefter bak regional attraktivitet

· utvikle verktøy for stedsinnovasjon som gir grunnlag for mer treffsikre strategiske valg på stedsnivå, og som er anvendbare i regionale og kommunale planstrategier

Prosjektet bygger på programteori for attraktivitet, hvor det er definert forskjellige attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet for bedrifter, for besøk og for bosetting.

Om prosjektet

Prosjektet består av en teoretisk del, som omfatter et doktorgradsstudium og vitenskapelig publisering av forskningsresultater, og en praktisk del hvor teorien skal knyttes til praktisk bruk på steder i fylkene Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold. De fire fylkeskommunene er partnere i prosjektet, og vil være sentrale samarbeidspartnere i forskningsprosjektet. Det legges vekt på å få til et samspill mellom Telemarksforsknings analyser og fylkeskommunens strategier og tiltak, som skal utvikle forskningsprosjektet gjennom tre år. Gode helhetlige og samordnede løsninger på samfunnsutfordringer er avhengig av at kommunen tar en lederrolle lokalt, da er sjansene for en positiv utvikling større.Telemarksforsking skal gjennomføre prosjektet, og Knut Vareide vil være prosjektleder for dette arbeidet. Forsker Knut Vareide forklarer i dette videoklippet hvordan vi analytisk kan arbeide for å forstå hvilke drivkrefter som påvirker stedlig attraktivitet, og dermed også hvordan steder kan arbeide for å forbedre sin egen attraktivitet vis a vis bedrifter, besøkende og bosettere. Klippet er produsert av FENOMEN TV Film & Scene.

http://vimeo.com/user10810486/review/74368338/6838d8b362

Kan et sted forandre seg selv? Følg med videre i dette spennende forskningsprosjektet!Sist oppdatert: 28.07.2015