LUK i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

LUK i Østfold

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) var en satsning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å bedre kompetansen og kapasiteten til å drive kontinuerlig utviklingsarbeid i kommunene. Programmet er avsluttet.

HjelpendeDet skulle skje gjennom å utvikle et tettere samarbeid både mellom fylke og kommuner og mellom flere kommuner. Bakgrunnen for LUK-satsingen var at attraktive lokalsamfunn er en forutsetning for reell frihet til bosetting, for å utnytte verdiskapningspotensial og for å møte levekårsutfordringene.

Gjennom LUK styrktes fylkeskommunen i sin rolle som samordner, aktiv rådgiver og støttespiller. I det enkelte fylke var det regionens utfordringer som skulle forme satsingen.

Det overordnede målet for LUK i Østfold var å bidra til oppfølging av fylkesplanens målsettinger om fortetting med kvalitet. Det er fokusert på sentrumsområder i Indre Østfold. 

Visjonen er steder i utvikling - levende sentrum. I de valgte aktivitetene er det særlig lagt vekt på kommunesamarbeid, det gode sted å bo, sosiale møteplasser og universell utforming. I første omgang er det fysisk utforming av sentrumsområder og byrom som har fokus.

Fylkesutvalget var den politiske styringsgruppen og tre representanter ble valgt til å følge prosjektet. I denne perioden er det Siv Jacobsen (Ap), Britt Gulbrandsen (KrF) og Håvard Jensen (FrP) som er medlemmer i denne gruppen.

Noen aktiviteter der LUK inngår med finansiering og/ eller andre ressurser:
Reisen til Indre Østfolds framtid
Arbeid med arealregnskap
Framtidsstudiet i Spydeberg og Hobøl kommuner
Byene Askim og Mysen mot 2050
Regionalpark Haldenkanalen
Bolyst i Grenseland
Rakkestad sentrum og Signalprosjektet


For mer informasjon

 

Omtale
Nyhetssak i Smaalenenes Avis Millioner til gode lokalsamfunn i Indre Østfold
LUK-satsingens nasjonale hjemmeside Reisen til Indre Østfolds framtid
Østfoldhelsa omtaler partnerskap for forebygging og livskvalitet
NRK Østfold Mysenelva fram i lyset
Historiefortelling om smugene i Mysen Tar DU utfordringen?
Rydder Mysenelva


 

Sist oppdatert: 28.07.2015