Fylkesplanlegging - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesplanlegging

Regionale planer er politiske styringsverktøy for utviklingen av Østfoldsamfunnet. Etter plan- og bygningsloven er også fylkeskommunen tillagt en rekke oppgaver overfor kommunene. Her kan du lese mer om vårt tjenestetilbud og ansvar.

Østfold fylkeskommune har ansvar for fylkesplanlegging og regionale planer. Fylkeskommunen har også veiledningsansvar overfor kommunene i plansaker.

 
Etter forvaltningsreformen (2010) har fylkeskommunen også overtatt det tidligere statlige ansvaret for friluftsliv og deler av vilt- og fiskeforvaltningen.

Fylkesplansjef er Elin Tangen Skeide

Det er utarbeidet en egen veileder for planarbeid i Østfold.
Sist oppdatert: 04.10.2016