Planforum Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Planforum Østfold

Planforum er et møtested for de som jobber med planfaglige saker i kommunene og på fylkesnivå i Østfold - enten administrativt eller politisk.

Bybilde

Planforum avholder 4 - 6 dagsseminarer i løpet av året, hvor forskjellige faglige spørsmål tas opp til orientering og drøfting. I tillegg er hensikten å styrke det faglige nettverket i fylket.

Planforum Østfold er et tradisjonsrikt forum som drives av Østfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen, Statens Vegvesen og kommunene i Østfold. Planforum er et ledd i den lovpålagte veiledningstjenesten etter plan- og bygningsloven.

I den plan- og bygningslovens §5-3 refereres det til Regionalt planforum. Disse møtene har vi valgt å kalle Regionalt planmøte, mens vi beholder betegnelsen Planforum på det tradisjonelle, faglige møtestedet.

På denne siden vil du også finne informasjon og linker til andre møter som Plan- og miljøseksjonen har ansvar for, som for eksempel opplæring i plan- og bygningsloven.


Ønsker du mer informasjon?
Kontakt gjerne vår rådgiver Christine Stene. Vi vil gjerne ha innspill til nye temaer for Planforum.


  

Bærekraftige byer og sterke distrikter

16. juni 2016, Litteraturhuset, Fredrikstad

Program
Presentasjoner fra samlingen:
Ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter, ved Guro Voss Gabrielsen, KMD
Integrering gjennom utdannelse og deltakelse i arbeidslivet, ved Catrine Bangum, IMDI
Norske Arkitekters Landsforbunds innspill til ny stortingsmelding, ved Øystein Bull-Hansen, NAL
Hvordan nå nullvekstmålet - hvilke virkemidler trenger vi?, ved Marianne Knapskog, TØI
Transposisjonering - jakten på en annen vinkling, ved Erik Vitanza, Snøhetta


Samfunnssikkerhet i planleggingen i Østfold

17. februar 2016, Galleri F15, Jeløy i Moss


Presentasjoner fra samlingen:
Program
Ny veileder om Plan- og bygningsloven, Klimahjelperen, ved Guro Andersen, DSB
Kommunenes erstatningsansvar ved manglende samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, ved Steinar Taubøll, NMBU
Ny NOU om overvann, ved Helge Skaaraas, utvalgsleder
KU-forskrifter som verktøy for samfunnssikkerhet i planleggingen, ved Martin Lund-Iversen, NMBU


Hvilke virkemidler har kommunene for å utvikle bydelene til gode bo- og oppvekstmiljøer for alle? Strategier for områdeløft.

17. november 2015, Quality hotel i Fredrikstad

Presentasjoner fra samlingen:Planstrategier, nasjonale forventninger og evaluering av PBL

23. september 2015, Fylkeshuset i Sarpsborg

Presentasjoner fra samlingen


Scenarier for Østfold

10. juni 2015,  Sarpsborg

Presentasjoner fra samlingen

 Andre nyttige lenker


Planstrategier

25. februar 2015, Sarpsborg

Regional analyse for Østfold 2014

Presentasjoner:

 


Barn og unge i planleggingen

6. november 2014, Fredrikstad

Program

Presentasjonene:


Transformasjon - byer i endring

Torsdag 15. mai 2014, Moss

Østfold har vært og er fortsatt er et relativt tungt industrialisert fylke. Flere steder har lokalsamfunnet vært preget av store bedrifter. Om Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss i perioder har vært betraktet som ensidige industristeder, har de utviklet seg vekk fra denne ensidigheten i dag og transformeres/ er byer i endring.

Se presentasjonene her:

Last ned program for dagenDer hvor ingen skulle tro at noen ville bo

27. februar 2014 i Kulturhuset, Askim:

Et innblikk i Østfold-statistikken er ikke noe oppløftende skue; vi scorer dårlig på folkehelse, økonomi, utdanning og levetid. Sysselsettingen er nedadgående, mens sysselsetning på landsbasis øker. Likevel vokser befolkningen i østfoldsamfunnet på lik linje med landet for øvrig. Hva kan forklare denne veksten? Hva er det vi er gode på, og hvordan kan den dystre østfoldstatistikken snus?

Se presentasjonene under:


 Illustrasjonsfoto: Terje Rakke/Nordic Life

Sist oppdatert: 04.10.2016