Forskningsbasert innovasjon - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Forskningsbasert innovasjon

Innovasjon kan ha mange drivkrefter. Ligger innovasjonen i en naturlig utvikling av et eksisterende produkt eller tjeneste, bør forretningsmodellen være robust nok til å hente finansiering fra finansmarkedet. Springer drivkraften ut av forskning, kan resultatet være suksess eller fiasko med tilnærmet lik sannsynlighet. Det er knyttet til stor usikkerhet og høy risiko for å kunne finansieres med midler fra finansmarkedet.

Men også offentlig aktører som finansierer høy risiko krever - i likhet med finansmarkedet - en god "forretningsmodell". Budsjettene til offentlige finansiører pleier å være svært begrenset slik at det er stor konkurranse om midlene. "Forretningsmodellen" blir dermed et viktig salgsdokument som man - i likhet med en søknad om lån i en bank -  sender inn i rammen av en søknad til den offentlige aktøren som tilbyr finansiering.

Østfold fylkeskommune tilbyr for tiden midler til:
  • bedrifter som skal være partner i et  EU prosjekt
  • bedrifter som vil starte et samarbeid med en forsker (forbeholdt næringene knyttet til "smart energy" , "bærekraftige bygg" og "kreative næringer" i VRI)
  • bedrifter og offentlige virksomheter som vil samarbeide med en forsker (RFF Oslofjordfondet)
  • forskere som har en "kunde" til sine forskningsideer (RFF Oslofjordfondet)
  • midler til styrking av nettverk og nettverk under etablering (kontakt en næringsutvikler)
  • rådgivning og veiledning ifm tilbud som gis av andre offentlige aktører (kontakt en næringsutvikler)

Sist oppdatert: 20.09.2016