Dette tilbyr vi - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Dette tilbyr vi

Som arbeidstaker i Østfold fylkeskommune blir du en del av et større faglig nettverk med høy kompetanse. Som arbeidstaker hos oss har du en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver. Du har gode kollegaer og mulighet for karriereutvikling innad i organisasjonen.


dettetilbyrvi_420

Vi ønsker at våre medarbeidere skal kunne utvikle seg faglig i sin jobb.
Østfold fylkeskommune er en organisasjon som endres kontinuerlig. For å gi våre innbyggere de beste tjenestene og våre medarbeidere de beste forutsetningene for å løse oppgavene, legger vi til rette for faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider.

Østfold fylkeskommunes virksomheter har et mangfold av brukere. Vi ønsker at den som ansettes kan bistå våre virksomheter med å tilrettelegge sine tjenester slik at dette mangfoldet blir utviklet og støttet på en positiv måte. Erfaring og kjennskap til andre kulturer enn den norske er derfor en ønsket kvalifikasjon.

Vi kan tilby gode arbeidsforhold, pensjons- og forsikringsordninger.
Som arbeidstaker i Østfold fylkeskommune er du med på å forvalte viktige samfunnsoppgaver og du er med på å gjøre en forskjell for innbyggerne i Østfold.

Fylkeskommunen jobber etter verdiene:

PROFESJONELL -  RAUS - KREATIV

• PROFESJONELL: Her ligger soliditeten, lojaliteten og tilliten. Vi er faglig dyktige og kunnskapsrike og opptatt av å utvikle vår kompetanse. Vi er ansvarlige og arbeidsomme og har stor integritet.

• RAUS: Her ligger det å være inkluderende og ha plass til mangfold. Vi er åpne og viser respekt for andres perspektiv, anerkjenner andres innsats, deler med hverandre og bidrar til fellesskapet.

• KREATIV: Her ligger evnen til å tenke ut og skape nye ting, det innovative, det å se muligheter og være løsningsorientert. Vi er engasjert og begeistret, kan skape noe nytt innenfor gitte rammer og er endringsvillig.
Sist oppdatert: 13.02.2015
Relaterte artikler