Utdanning - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Utdanning

Utdanning er fylkeskommunens største tjenesteområde

Videregående opplæring er det største tjenesteområdet i Østfold fylkeskommune, og fylkeskommunen har ansvaret for 10.000 elever og lærlinger.

Se vår utdanningsportal

Mer informasjon om skoler, utdanningstilbud på videregående skoler, fagskoleutdanning, eksamen, lærling, pp-tjeneste, oppfølgingstjeneste og voksenopplæring har vi samlet på en egen utdanningsportal: utdanning.ostfoldfk.no.

Lurer du på skoleruta og skolens fridager og feriedager sjekk skoleruta på utdanning.ostfoldfk.no

Retningslinjer og skjemaer for prøvenemder finner du også på utdanning.ostfoldfk.no.

Vi har ansvar for

  • Driften av 11 videregående skoler
  • Fagopplæring i 650 bedrifter med over 1500 løpende kontrakter
  • Fagskolen i Østfold
  • Skjeberg folkehøyskole
  • Østfold fylkeskommunale skole
  • Undervisning i sosiale og medisinske institusjoner
  • Opplæring i kriminalomsorgen
  • PPT/OT og spesialundervisning
  • Ulike voksenopplæringstilbud

 Kontaktinformasjon på utdanningsportalen

Arbeid mot mobbing

Alle elever og lærlinger har rett til å ha et godt og mobbefritt skolemiljø. Vi ønsker at alle skal oppleve nettopp det, og jobber derfor  aktivt mot mobbing! Vårt elev- og lærlingombud er også mobbeombud.

Hvis du opplever å bli mobbet eller vet om noen som mobbes, kan du ta kontakt med elev- og lærlingombudet på epost: elevombud@ostfoldfk.no

Barn, unge og foreldre kan finne informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter på nettstedet www.nullmobbing.no

Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold gir deg mulighet for en yrkeskarriere innen flere fagområder. Er du ferdig med yrkesfaglig videregående opplæring eller har arbeidserfaring innen praktiske fag? Da kan du vurdere å søke deg til Fagskolen i Østfold. 

PC og felles nettportal

Ved oppstart av skoleåret får alle elever og lærlinger utdelt en bærbar skole-PC. Denne får de låne gratis av Østfold fylkeskommune.

PC-en er klargjort med programmer de unge kan bruke til skolearbeidet sitt.

Alle elever og lærling får i tillegg utdelt eget brukernavn og passord for å logge seg inn på lukket område av fylkeskommunens felles utdanningsportal.

Her finner du en samling av digitale lærebøker, nyttige lenker, leksika, ordbøker, nyheter og flere hjelpemidler i skolehverdagen.

På Utdanningsportalen kan du også følge med på fraværet ditt og karakterer.

Pcutlevering2010-1
Det er en stor logistikkjobb som skal til for å levere ut 10.000 PCer.
Det registreres hvilken elev eller læring som har fått hvilken PC.

Sist oppdatert: 24.08.2016