Pasientreiser tannlegebehandling - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Pasientreiser tannlegebehandling

Regler for dekning av reiseutgifter til prioritert klientell ifølge tannhelseplanen.

Satsene gjelder for 2017.

  • Ingen har krav på reiseutgifter så lenge behandlingen foregår på tannklinikk som ligger i pasientens bostedskommune.
  • En del kommuner har ikke egen tannklinikk. Når pasienter fra disse har hatt reiseutgifter over 400 kr, får de refundert det overskytende resten av året. De samme reglene gjelder dersom noen har måttet reise ut av sin egen kommune for akuttbehandling. Reisen skal fortrinnsvis gå med offentlige transportmidler men man må også godta bil der dette er eneste praktiske mulighet. Satsen er da p.t. 2,30 kr pr. km. I praksis må man da ha kjøring på over 400 : 2,30 = 174 km før egenandelen blir oversteget.
  • Det gjelder egne regler ved henvisning til spesialist (inkludert lystgass- og narkosebehandling). Da refunderes det for hver reise. Vi bruker imidlertid en egenandelsats som er lik Pasientreisers. Den er p.t. 146 kr pr. tur (det vil si 292 kr fram og tilbake). Kjøring med egen bil dekkes p.t. med 2,30 kr pr. km.
  • Det er viktig å være klar over at andre og tredje punkt over skal sees helt adskilt. Regelen om egenandel på 400 kr gjelder altså ikke ved spesialistbehandling.
  • Er det tvil om det skal utbetales, kontaktes klinikksjefen.
  • Drosje dekkes kun i spesielle tilfeller og må avklares med klinikksjef på forhånd
Sist oppdatert: 24.03.2017