Tannskader - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tannskader

Det kan være vanskelig å vite hvor alvorlig en tannskade er. Derfor er hovedregelen at barnet bør undersøkes av tannlege så snart som mulig etter at skaden er skjedd.

Ved alle typer tannskader bør man ta kontakt med tannlege så fort som mulig.

HVIS DELER AV TANNKRONE ER BRUKKET:
Oppsøk tannlege.
Unngå kald og varm mat og drikke. 
Ta vare på større kronebiter (over 3 millimeter), som oppbevares i vann. 

HVIS TANN ELLER TENNER ER SLÅTT UT AV STILLING:  
Oppsøk tannlege snarest. 

HVIS DET ER VANSKELIG Å BITE SAMMEN UTEN PÅVISELIG GRUNN:  
Oppsøk tannlege eller lege snarest for undersøkelse av evt. kjevebrudd. 

HVIS EN MELKETANN ER SLÅTT HELT UT
Oppsøk tannlege.
Melketenner settes ikke på plass igjen.

HVIS EN PERMANENT TANN ER SLÅTT HELT UT
Oppsøk tannlege.
Unngå å berøre roten og sett tannen tilbake på plass. (Det er størst sjanse til å redde tenner som er satt på plass innen 5 minutter. Hvis tannen er skitten, kan den skylles noen sekunder under rennende vann. Hvis det ikke finnes vann i nærheten, bruk eventuelt spyttet til å gjøre den ren og sett den så fort som mulig tilbake på plass. Hvis det ikke er mulig å sette tannen på plass, oppbevar tannen i munnen mellom kinnet og tennene.

Det er viktig å oppsøke lege etter tannlegebesøket med hensyn til tetanus vaksine.

SKADEREGISTRERING
Sørg alltid for at skademelding sendes til NAV trygd, selv om det gjelder
personer som er
18 år eller yngre. Senskader kan oppstå i voksen alder,
og når skaden er registrert kan
man i visse tilfelle søke tilskudd til behandling.
Skademelding kan sendes av arbeidsgiver, skole, lege og tannlege.

Ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du har skadeforsikring.
Tannlegen vil få tilsendt skadeskjema for utfylling.
Husk at foreninger og lag ofte har kollektive forsikringer for arrangementer.

 OPPFØLGENDE BEHANDLING: 
Det er viktig for tannens fremtid at den ferdigbehandles etter skaden.
Oppbygging, rotfylling og røntgenkontroller må fullføres hvis forsikring skal gjelde.

Link til Dental Traume Guide (Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Østlandet, TKØ)
Ansvarlig for  siden er Hilde Håkelien


 Tilbake

Sist oppdatert: 26.01.2016