Hvem får tannbehandling? - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Hvem får tannbehandling?

Websidebilde_tannhelse_desat

Østfold fylkeskommune gir gratis tannbehandling til alle under 18 år. Vi har 13 tannklinikker i fylket vårt. Flere av disse tilbyr behandling også til voksne.

Disse får gratis behandling

 • Barn og ungdom 0 - 18 år (gjelder ikke tannregulering).
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være, i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder. For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.
  Dette gjelder også for rusmisbrukere i offentlig finansierte institusjoner. 
 • Ungdom på 19 og 20 år, mot 25% egenandel. 
 • Personer med en lidelse som hadde medført institusjonsplass eller hjemmesykepleie dersom ikke andre, eksempelvis ektefelle, sønn/datter, nabo eller nær pårørende, hadde hjulpet. Det stilles krav til at hjelpen er av sykepleiefaglig art, og det kreves bekreftelse fra kommunen.
 • Personer med rusmiddelavhengighet som mottar kommunale helse og omsorgstjenester. 
 • Personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
 • Innsatte i fengsel.

Betalende voksne


De fylkeskommunale tannklinikkene tar imot voksne betalende pasienter for alle typer tannbehandling dersom det er kapasitet til det.

Pasientreiser

Ingen har krav på reiseutgifter så lenge behandlingen foregår på tannklinikk som ligger i pasientens bostedskommune. 
Noen kommuner har ikke egen tannklinikk. Når pasienter fra disse har hatt reiseutgifter over 400 kr, får de refundert det overskytende resten av året.
Det er egne regler for spesialistbehandling.

 • Regler for dekning av pasientreiser til tannlegebehandling

Kontaktinformasjon

Tannhelsetjenesten ledes av direktør Per David Clee Søhoel

telefon til alle tannklinikkerTilbake

Sist oppdatert: 24.03.2017