Regioner og regionalisering - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regioner og regionalisering

Hva mener vi med regioner og regionalisering?

Hva mener vi med regioner og regionalisering?
Begrepet region kan ha svært ulikt meningsinnhold. I tråd med definisjonen som brukes av den europeiske organisasjonen  Assembly of European Regions, er regionen "det geografisk avgrensede og lovfestede organet som er etablert på et nivå umiddelbart under staten, og som er gitt politisk selvstyre".

Ved inndeling av landet i slike administrative regioner legges det gjerne vekt på at regionene står fram som funksjonelle samfunnsregioner ut fra blant annet økonomiske og næringsmessige kriterier.

Begrepet regionalisering betyr i denne sammenheng å desentralisere oppgaver, ansvar og ressurser fra staten til et regionalt folkevalgt nivå.
Sist oppdatert: 21.02.2011