Regional utvikling - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regional utvikling

Østfold fylkeskommune er en viktig aktør innen den regionale utviklingen i Østfold.

I fylkesplanen "Østfold mot 2050" er det formulert tre langsiktige hovedmål for utviklingen av Østfold:

  • God livskvalitet for alle som bor i Østfold.
  • Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling.
  • Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.

Østfold fylkeskommune er en viktig aktør innen denne regionale utviklingen.
 
Fylkesdirektør Regionalutvikling er Håkon Bjarne Johnsen.

Partnerskap og samarbeidsprosjekter

Østfold fylkeskommune deltar i ulike partnerskap og samarbeidsorganer. Se under "Samarbeid og partnerskap"

Sist oppdatert: 17.09.2012