Kontakt PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kontakt PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

Kontaktinformasjon til fylkeskommunens PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for videregående skole

Pedagogisk psykologisk tjeneste


PP-tjenesten, avdeling Halden
Postadresse:
Niels Stubs gt 1, 1776 Halden
Besøksadresse: Niels Stubs gt 1, Halden
Telefon: 69 11 78 00
Epost: pptot.halden@ostfoldfk.no

PP-tjenesten, avdeling Indre Østfold
Postadresse: 
Postboks 650 Torget, 1833 Askim
Besøksadresse: Skolegata 8, Askim
Telefon:  69 11 78 00
Epost: pptot.indre@ostfoldfk.no

PP-tjenesten, avdeling Moss
Postadresse:
Postboks 162, 1501 Moss
Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
Telefon: 69 11 78 00
Epost: pptot.moss@ostfoldfk.no

PP-tjenesten, avdeling Nedre Glomma
Postadresse:
Glemmengt 55, 1608 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon: 69 11 78 00
Epost: pptot.nedre@ostfoldfk.no


Oppfølgingstjenesten


Oppfølgingstjenesten, avdeling Halden
Postadresse:
Oppfølgingstjenesten, avdeling Halden, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Niels Stubs gt 1, Halden
Telefon: 69 11 78 00
Epost: Faglig leder Ann-Carin Foss

Oppfølgingstjenesten, avdeling Indre Østfold
Postadresse:
 Oppfølgingstjenesten, avdeling Indre Østfold,  Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Skolegata 8, Askim
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Faglig leder Beathe Frigaard Renå

Oppfølgingstjenesten, avdeling Moss
Postadresse: Oppfølgingstjenesten, avdeling Moss, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
Telefon: 69 11 78 00
Epost: Faglig leder Camilla Sollie

Oppfølgingstjenesten, avdeling Nedre Glomma
Postadresse
: Oppfølgingstjenesten, avdeling Nedre Glomma, Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon: 69 11 78 00
Epost: Faglig leder Ann-Carin Foss


Oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten, Sentralt
Postadresse:
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersenvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 78 00
Epost: Virksomhetsleder Rita Kristin Magnussen Helvik


Se alle ansatte

Les mer om Oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten på utdanning.ostfoldfk.no

Sist oppdatert: 04.08.2016