Miljøfyrtårn - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Miljøfyrtårn

Fylkeskommunen har jobbet aktivt med å sertifisere egne virksomheter.

Miljofyrtaarn2008_176

 
Østfold fylkeskommune har en rekke sertifiserte enheter i sin driftsportefølje. Videre er det nedfelt følgende mål i fylkesplanen vedrørende Miljøfyrtårn:

Økt satsing på miljøsertifisering innen både offentlig og privat virksomhet, herunder styrke samarbeidet i Miljøfyrtårn Østfold.

Østfold fylkeskommune skal promotere miljøfyrtårnsertifisering i fylket og har siden oppstarten av ordningen i fylket bidratt med tilskudd til enheter som har gjennomgått miljøfyrtårnsertifisering. Denne støtten har vært beregnet på kostnadsdekning av utgifter til miljøfyrtårnkonsulent. 
                Sist oppdatert: 29.03.2017