Miljøarbeid i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Miljøarbeid i Østfold

Illustrasjonsfoto om miljø

Miljø er et viktig arbeidsområde for Østfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen har fått økt ansvar for å gjennomføre miljøverntiltak på en rekke områder (Forvaltningsreformen). Videre har fylkeskommunen satt strategiske mål for arbeidet med miljø, klima og energi i både Fylkesplanen 2009-2015 og temaplan for energi og klima. Klikk på temaene over for å få vite mer om fylkeskommunens miljøarbeid.

 20030622_2

  

 

Sist oppdatert: 26.01.2015