Aktuelle dokumenter - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Aktuelle dokumenter

Her finner du aktuelle fylkeskommunale, nasjonale og EU-dokumenter knyttet til internasjonalt arbeid.

Nedenfor finnes lenker til en rekke aktuelle fylkeskommunale, nasjonale og EU-dokumenter knyttet til internasjonalt arbeid


Brosjyrer


Aktuelle dokumenter


Fylkesplanen på engelsk

Østfold County Master PlanInternasjonal fylkeskommunal plan og handlingsplan:

 • Internasjonal handlingsplan 2016
 • Fylkeskommunens plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019
 • Østfold fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2016 - 2019 • Eldre planer:

 • Plan og håndbok over internasjonalisering i videregående opplæring i ØFK 2012 - 2015
 •  

  EU-Kommisjonens og Regjeringens arbeidsprogram 2016  Europautredningen:  Eksterne aktuelle dokumenter:

 • EU-Kommisjonens agenda for 2014 - 2020
 • EU 2020 strategien
 • KS/NIBR rapport: EU-programmene - deltagelse og nytte for kommunesektoren (2015)
 • Aktuelle Stortingsmeldinger
 • Aktuelle Ot. proposisjoner
 • NIBR rapport Om kommunesektoren og EØS-avtalen
 • Fylkeskommunenes europeiske arbeid 2016
 • Stortingsproposisjon 86 (2016-2017) Regionreform
 •  


   

  Sist oppdatert: 21.04.2017