Det internasjonale samarbeidet - fylkeskommunens samarbeidsarenaer - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Det internasjonale samarbeidet - fylkeskommunens samarbeidsarenaer

Illustrasjonsbilde internasjonalt samarbeid

Oversikt over internasjonale samarbeidsorganisasjoner og arenaer hvor fylkeskommunen deltar.

Fylkeskommunens hovedfokus er det nære samarbeidet med regioner  i Sverige og Danmark og ellers i Europa. Det internasjonale engasjementet er knyttet til fylkesplanens mål og strategier og fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Internasjonalt samarbeid er et virkemiddel for å nå målene i fylkesplanen og for å jobbe med regional utvikling.

Nedenfor finner du en oversikt over de internasjonale arenaene hvor fylkeskommunen er medlem. For hver enkelt arena vil du finne informasjon om organisasjonen, fylkeskommunens kontaktpersoner og link til organisasjonens hjemmesider.  Du finner også en oversikt over de EU-prosjektene som fylkeskommunen deltar i.Intern internasjonal arena/internasjonalt arbeid i fylkeskommunen

Internasjonal arena i Østfold

Norske Internasjonale Arenaer

Internasjonale organisasjoner

Norge - Sverige samarbeidet

Skandinavisk samarbeid

Annet internasjonalt samarbeid

Internasjonale prosjekter

Liste over godkjente/pågående prosjekter i 2017 finnes her.
 

Sist oppdatert: 21.04.2017