Fylkeskommunens oppgaver og ansvar - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkeskommunens oppgaver og ansvar

Østfold fylkeskommune har nær 2.500 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2016 er på rundt 3 milliarder kroner.

I denne korte videoen kan du bli bedre kjent med fylkeskommunen og fylket vårt:


Regional utviklingsaktør og viktig tjenesteprodusent

Sammen med staten og kommunene utgjør fylkeskommunene det offentlige Norge. Hovedoppgavene til fylkeskommunen er videregående opplæring og regional utvikling. Fylkeskommunen leverer de tjenestene som er for store for den enkelte kommune, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene.
Østfold fylkeskommune har ansvaret for den regionale samfunnsutviklingen. Det betyr at vi skal arbeide for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping og innovasjon. I tillegg arbeider vi med å gi næringslivet best mulig rammevilkår, for eksempel gjennom utvikling i samferdselsektoren. Dette forutsetter et aktivt lederskap i det regionale samarbeidet med alle aktører: næringsliv, kompetansemiljøer, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og kommuner.

Fylkeskommunens oppgaver

 • Videregående opplæring
 • Kollektivtrafikk
 • Tannhelse
 • Samferdsel og næringsutvikling
 • Kultur og kulturminnevern
 • Internasjonalt arbeid
 • Plan, areal og miljø
 • Folkehelse
 • Fylkesveier
 • Friluftsliv
 • Forskning
 • Forvaltning av elver og fosser

Fylkeskommunens ledelse

Øverste styringsorg for fylkeskommunen er fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske leder, mens fylkesrådmannen tar seg av den administrative ledelsen. 

Politikere og fylkesting

Som det øverste folkevalgte organet er det fylkestinget som treffer beslutningene. Representantene velges hvert fjerde år ved fylkestingsvalget, som avholdes samtidig med kommunestyrevalget. 
I Østfold består fylkestinget av 35 representanter.

Les mer om  politisk virksomhet

Sist oppdatert: 25.11.2016