Fylkesblomst - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Fylkesblomst

Fylkesblomsten

Fylkesblomsten liljekonvall (Convallaria majalis)
Liljekonvallen er av Fylkesmannens miljøvernavdeling og Østfold Botaniske Forening valgt til fylkesblomst for Østfold.

Liljekonvall (Convallaria majalis) er en planteart i liljefamilien, med (oftest) to bredt lansettformede blad og en bladløs stengel med ensidig stilte, hengende, hvite klokkeformede blomster og senere gulrøde, giftige bær. Ca. 2 dm høy. Vanlig vårplante i Norge, mot nord til Rana. Planten inneholder glykosider som har hjertestimulerende virkning. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Østfoldfloraen er en viktig del av den naturarven som må videreføres til kommende generasjoner.

Hvorfor er liljekonvalen valgt til fylkesblomst?

Når fylkesblomstene i sin tid ble valgt, skulle man ta hensyn til følgende kriterier:

  • Arten skulle være lett gjenkjennelig for folk
  • Arten skulle ha en god tilknytning til fylket
  • Ingen fylker skulle ha samme fylkesblomst

 

Sist oppdatert: 16.11.2015
Relaterte artikler