ID 2091 - Kvalitetsleder - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Fagskolen i Østfold

ID 2091 - Kvalitetsleder

Fagskolen i Østfold søker etter kvalitetsleder i 100 % stilling.

Stillingen som kvalitetsleder vil rapportere til rektor og være en del av skolens ledergruppe.

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

Kvalitetsleder vil ha et overordnet ansvar for kvalitets- og HMS arbeidet ved Fagskolen i Østfold.

Dette arbeidet krever at man:

 • Påser at kravene i lover og forskrifter fra myndighetene etterleves i hele organisasjonen 
 • Er en pådriver i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak
 • Leder og koordinere utvikling av systemene i samarbeid med prosesseierne
 • Veileder og motivere ansatte slik at det blir forståelse og etterlevelse av kvalitetssystemet
 • Vedlikeholder og videreutvikler overordnet styringssystem for kvalitets- og HMS arbeid 
 • Er en pådriver i vedlikehold av skolens nettverk blant yrkessektorene, dette for å kvalitetssikre innholdet i eksisterende og nye utdanninger

Krav til kvalifikasjoner:

Det stilles krav til utdanning på bachelor- eller masternivå.

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kvalitetsledelse i virksomheter 
 • Ledererfaring 
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En ambisiøs fagskole i utvikling hvor dit bidrag vil være avgjørende
 • En fagskole med mål om fagområdegodkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303.

Søknadsfrist er fredag 9. juni 2017.

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadskjema skal benyttes, med ID 2091.

Lønn etter avtale.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Kvalitetsleder vil ha offentlig tjenestepensjon i KLP.
Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om skolen:

Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og 500 studenter.
Vi tilbyr 14 utdanningsløp innenfor helse, oppvekst og tekniske utdanninger på et høyere yrkesfaglig nivå.
Skolen eies av Østfold fylkeskommune og har beliggenhet i sentrum av Fredrikstad.

Sist oppdatert: 19.05.2017 Ann Anthony