ID 2082 - Undervisningsstilling Elektrofag - inntill 50 % vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Borg videregående skole

ID 2082 - Undervisningsstilling Elektrofag - inntill 50 % vikariat

Vi har i perioden 01.08.17 - 31.07.18 ledig undervisningsstilling Elektrofag - inntil 50 % vikariat - faglærer innen Vg1 elektro.

Borg videregående skole søker vikar for faglærer innenfor Vg1 elektrofag. Faglærer vil primært undervise innenfor Data- og elektronikksystemer, VG1 elektrofag. Vikariatet gjelder for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018.

Søkere bør minimum ha fagbrev som telekommunikasjonsmontør/ produksjons-elektroniker/dataelektroniker og teknisk fagskole og/eller ingeniør høgskole(bachelor) innen data-elektronikk systemer.

Det vil bli lagt vekt på:

  • relevant praksis fra nevnte fagområde
  • undervisningserfaring
  • god samarbeidsevne og vilje til å jobbe på tvers av faggrenser
  • evne til å motivere elevene og være grensesettende
  • evne til å kunne ta i bruk nye og varierende metoder og verktøy
  • personlig egnethet med gode evner til å kommunisere med ungdom

Skolen bruker OneNote og Fronter som læringsplattform. Flere elevgrupper benytter bærbar PC i opplæringen. Gode IT-kunnskaper er en forutsetning.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Får du ved henvendelse til fagleder Espen Linderud telefon 69 97 31 84.

Tiltredelse: 1. august 2017

Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK. Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Søknadsfrist: 2. juni 2017

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2082.

Kopi av attester og vitnemål sendes:
Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes "søknad på stilling#. Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Om skolen:

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 600 elevplasser og ca. 180 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no

 

Sist oppdatert: 18.05.2017 Ann Anthony