ID 2090 - Er du på jakt etter en spennende lederjobb i skolen? - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Borg videregående skole

ID 2090 - Er du på jakt etter en spennende lederjobb i skolen?

Det er ledig fast stilling som assisterende rektor ved Borg videregående skole i Sarpsborg fra 1. september 2017.

Vi forventer mye av våre medarbeidere, og søker en engasjert og utviklingsorientert person med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner. I tråd med Østfold fylkeskommunes verdier og prinsippgrunnlag arbeider vi målrettet med å øke elevenes læringsutbytte. Skolens verdier er raus, profesjonell og kreativ. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer. Dette gjøres gjennom skolens satsingsområder som er klasseledelse og vurdering/tilpasset opplæring og med FYR og IKT som viktig verktøy i arbeidet med satsingsområdene.

Stillingens ansvarsområder vil blant annet kunne være pedagogisk kvalitets- og utviklingsarbeid, IKT-utvikling, elev-/foreldrekontakt og annen pedagogisk og administrativt arbeid. Assisterende rektor inngår i rektors ledergruppe og er rektors stedfortreder på alle områder. Stillingen innebærer personalansvar, og kan tillegges 20 % undervisning.

Vi søker en person som

 • Har erfaring fra utviklingsarbeid
 • Relevant undervisningskompetanse
 • Har god erfaring med bruk av IKT både som pedagogisk og administrativt verktøy
 • Har ledererfaring med personalansvar
 • Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi kan tilby

 • En interessant og utfordrende lederstilling, både på strategisk og operativt nivå
 • Givende arbeid med ungdom og verdier
 • Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere
 • Stor spennvidde innenfor skolens mange ulike oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsvilkår

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingene:

Fås ved henvendelse til rektor Edvard Odberg på telefon 69 97 31 00 eller på mobil 900 39 957.

Tiltredelse 1. september 2017.

Tilsetting skjer i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Det kreves politiattest ved tilsetting. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte. Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder.

Søknadsfrist: 6. august 2017

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2090.

Kopi av attester og vitnemål sendes:
Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes «søknad på stilling». Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Om skolen:

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 600 elevplasser og ca. 180 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no .

Sist oppdatert: 18.05.2017 Ann Anthony