ID 2083 - Rådgiver - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ

ID 2083 - Rådgiver - vikariat

Vi har ledig vikariat som rådgiver i 100 % stilling.

TkØ søker rådgiver til sin administrasjon grunnet svangerskapspermisjon. Arbeidsoppgavene er fordelt mellom administrasjon, økonomi, kommunikasjon og e-læring. Vikariatet er ettårig og tilsetningen gjelder f.o.m 1.8.2017. Rådgiveren rapporterer til TkØs direktør.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person med utdanning med minimum 3-årig høgskoleutdanning innen økonomi/administrasjon og/eller kommunikasjon. Erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt. Kjennskap til den offentlige tannhelsetjenesten og fylkeskommunal virksomhet er en fordel.

Vi søker en initiativrik og resultatorientert medarbeider som har evne til å samarbeide på tvers av metode- og faggrenser. Du må ha gode kommunikasjon- og fremstillingsevner, skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver:

  • Administrative oppgaver knyttet til oppfølging av avtaler og kontrakter, stillingsannonser og utlysninger, søknad og rapportering ved tilskudd/finansiering og evt. annet forefallende administrativt arbeid.
  • Økonomiske oppgaver som fakturering og budsjettoppfølging
  • Nettredaktør og ansvarlig for håndtering av TkØs sosiale medier 
  • Planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonstiltak
  • Oppfølging av grafisk profil, trykkeri og lignende
  • Delta i utvikling av e-kurs i samarbeid med fagpersoner og forskere hos TkØ
  • Administrator for TkØs e-læringssystem
  • Yte pedagogisk og teknisk support til utviklere av e-kursene

Vi tilbyr:

Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende tverrfaglig miljø under utvikling. Lønn etter avtale.

Tilsettingsforholdet er i Østfold fylkeskommune, men arbeidssted er Oslo. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Pliktig innskudd i Kommunal Landspensjonskasse, KLP.

Kontaktperson:

Interesserte kan kontakte direktør Hilde Vogt Toven e-post hildevt@ostfoldfk.no telefon 932 93 446

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Søknaden sender du gjennom elektroniske søknadsskjema, med ID 2083.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter, som er et samarbeid mellom fylkeskommunene Oppland, Hedmark og Østfold. Det er i dag ca. 30 medarbeidere knyttet til senteret. TkØ er henvisningsinstans og tilbyr spesialisttannhelsetjenester og praksisnær klinisk forskning i tillegg til kompetanse- og kvalitetsutvikling i tannhelsetjenesten. De som ansettes i TkØ blir ansatt i Østfold fylkeskommune som er kontorfylke for TkØ. Arbeidssted er Oslo, Majorstuen.

Mer om TkØ, se våre nettsider: www.tkost.no

Sist oppdatert: 15.05.2017 Ann Anthony