ID 2077 - Undervisningsstilling Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) - kjøretøy - vikariat - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Borg videregående skole

ID 2077 - Undervisningsstilling Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) - kjøretøy - vikariat

Vi søker vikar for faglærer kjøretøy innenfor programområdet Teknikk og Industriell Produksjon, inntil 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse.

Faglærer skal primært undervise Vg2-elever innenfor programfagene ved vg2 kjøretøy, både unge og voksne elever. Det vil være en fordel med undervisningserfaring og bred kompetanse i fagområdet.

Den vi søker må ha relevant fagbrev innenfor kjøretøyområdet. Søker må i tillegg ha utdanning på Teknisk fagskole/høyskole nivå og Praktisk Pedagogisk Utdanning.
Personlig egnethet vektlegges høyt for skolens lærerstillinger. Vi ønsker en medarbeider som vektlegger klasseledelse og vurdering i sitt arbeid, som samarbeider godt med elever og kolleger og som ser på livslang læring og endring som forutsetninger i sitt arbeid. Gode IKT -kunnskaper er en forutsetning da vi bruker IT-verktøy i undervisningen.  
 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Fås ved henvendelse til fagleder Terje Gulla, telefon 91707610

Tiltredelse 1. august 2017

Tilsetting som vikar skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Lønn etter avtale. Fra brutto lønn trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til SPK. Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Søknadsfrist: 2. juni 2017

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes, med ID 2077.

Kopi av attester og vitnemål sendes:
Borg videregående skole, Postboks 103, 1740 Borgenhaugen. Konvolutten merkes med ?søknad på stilling?. Innsendt dokumentasjon returneres ikke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillinger i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25.

Om skolen:

Borg videregående skole har utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon, Tekniske og allmenne fag (TAF), Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ansvar for fengselsopplæring ved Ravneberget og Sarpsborg Fengsel, og har også en egen avdeling for multifunksjonshemmede elever. Skolen ligger like utenfor Sarpsborg sentrum, har ca. 650 elevplasser og ca. 155 ansatte. Skolens verdigrunnlag bygger på trygghet, trivsel, samarbeid og respekt. Det legges stor vekt på å bygge gode læringsarenaer med tydelig ledelse av klassemiljø og lærersamarbeid. Mer informasjon om skolen finner du på www.borg.vgs.no

Sist oppdatert: 10.05.2017 Ann Anthony