ID 2014 - Tannhelsesekretær - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Tannhelsetjenesten i Østfold

ID 2014 - Tannhelsesekretær

Til Moss tannklinikk søker vi tannhelsesekretær i 100 % fast stilling.

Ønskede kvalifikasjoner:


Foruten autorisasjon som tannhelsesekretær er gode samarbeidsegenskaper, evne til selvstendighet og effektivitet viktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes i henhold til reglene i Hovedtariffavtalen. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og reglementer. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest.

Opplysninger om stillingen:


Fås ved henvendelse til klinikksjef Sunniva Kase, mobiltelefon: 93 62 21 40.
Søknad sendes på vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2014.

Søknadsfrist: 6.april 2017


Vi viser for øvrig til generell informasjon om ledige stillinger som ligger på fylkeskommunens internettsider. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid.

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

Om tannhelsetjenesten i Østfold:


Tannhelsetjenesten i Østfold satser på faglig utvikling og tilbyr variert arbeid på alle typer prioriterte pasienter og betalende voksne pasienter.
Vi er ca. 130 ansatte fordelt på dagens 11 klinikker. Fylkestinget har vedtatt en ny klinikkstrukturplan der antallet klinikker skal reduseres til 6 klinikker innen 2023.
Østfold fylkeskommune arbeider for utvikling av arbeidsplasser gjennom å stimulere til nyskaping, innovasjon og medarbeiderskap.
Tannhelsetjenesten i Østfold har et godt etablert samarbeid med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, TKØ, hvor forskning og fagopplæring er i fokus.
For å nå våre mål er tannhelsetjenesten avhengig av et nært samarbeid med andre aktører innen helse og velferd.

Sist oppdatert: 17.03.2017 Ann Anthony