ID 2008 - OT-rådgiver - Østfold fylkeskommune internettportal
 
Oppfølgingstjenesten

ID 2008 - OT-rådgiver

Vi har ledig to 100 % rådgiverstillinger i OT med ansvar for Nedre Glomma regionen. Stillingene er for tiden kontorplassert i Fredrikstad

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum bachelorutdanning innenfor sosialt arbeid eller pedagogikk, gjerne med videreutdanning
 • Reell kompetanse for veiledning av ungdom i den aktuelle aldersgruppen
 • God oversikt over tiltaksapparatet som finnes for ungdom utenfor opplæring og arbeid.
 • Kjennskap til videregående opplæring

Vi vil vektlegge:

 • Søkerne må være initiativrike, kunne arbeide selvstendig, ha kreative egenskaper og være tiltaksrettet og serviceinnstilt
 • Kompetanse og interesse for informasjonsarbeid, endringsarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og erfaringsbakgrunn som utfyller tjenestens samlede kompetanse vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver innen et spennende og utfordrende fagfelt
 • Et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i prosjektarbeid/samarbeid med andre aktører i fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser.

Tilsetting skjer i henhold til de til en hver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune.

Søknadsfrist 31. mars 2017

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, med ID 2008. Vitnemål og attester tas med til intervju.

Kontaktpersoner:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til personal- og økonomirådgiver Monica Nøkleby,

Tlf. 958 73 070 eller faglig leder for OT Nedre Glomma, Ann-Carin Foss tlf. 69 11 78 00 / 905 25 152

Om Oppfølgingstjenesten i Østfold:

Oppfølgingstjenesten i Østfold er regionalisert med avdelinger i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim. Tjenesten skal arbeide i forhold til ungdom som har rett til videregående opplæring, men som av ulike årsaker velger ikke å bruke retten sin. Tjenesten skal samarbeide med andre tjenester på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå som har ansvar for samme målgruppe. Tjenesten har kontorfellesskap
med den fylkeskommunale pp-tjenesten og har til sammen 11 fagstillinger


Om Østfold fylkeskommune:

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jfr. offentlighetsloven § 25.

Østfold fylkeskommunen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.
Sist oppdatert: 17.03.2017 Ann Anthony