4.6 millioner til opplæringstilbud for voksne - Østfold fylkeskommune internettportal
 

4.6 millioner til opplæringstilbud for voksne

Flere voksne sitter ved PCer og leser

Studieforbund som gir tilbud til voksne med spesielle opplæringsbehov ble i dag tildelt til sammen 4.6 millioner av opplæringskommiteen.

Pengene skal gå til opplæringstiltak for voksne som trenger mer tilpasset opplæring og undervisning. Det kan være voksne med svak førstegangsutdanning, voksne med særskilte behov for tilrettelegging av opplæringen, særskilt tilpassede undervisningsopplegg med videre.

Disse forbundene fikk penger:

  • Voksenopplæringsforbundet (Vofo) Østfold, totalt kr 1.000.000.
    500.000 til drift og 500.000 til fordeling blant medlemsorganisasjonene
  • AOF Østfold, totalt kr 2 674 200
  • Funkis, Østfold, totalt kr 650.700
  • Østfold Musikkråd, totalt kr 350.900

Illustrasjonfoto: Shutterstock

Sist oppdatert: 26.04.2017 Kristin Hermansen Josefsen