NTP: - Mye bra, men avklaringer gjenstår - Østfold fylkeskommune internettportal
 

NTP: - Mye bra, men avklaringer gjenstår

Fylkesordfører Ole Haabeth på togperrongen

Østfold tildeles 23,5 milliarder kroner til samferdselstiltak i forslaget til Nasjonal Transportplan (2018-2029), som ble lagt fram onsdag. - Det er positivt at tiltak fra nåværende transportplan videreføres når det gjelder Intercity til Sarpsborg og innseilingen til Borg Havn. At målsettingen om å nå Halden innen 2030 nå har blitt 2034 er derimot skuffende, og at det heller ikke sies noe om strekningen fra Halden til grensen er beklagelig, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

- Fullføring av E18, ny havnevei (rv 19) i Moss, er saker det har vært drevet lobbying for å få med. Vi kan på ingen måte sutre over å ha blitt tildelt 23,5 milliarder, men det er enkelte elementet der er svært viktig å få en avklaring på. Ett av disse er kryssing av Sarpefossen. For oss i Østfold henger mye på om man med Sarpsborg mener Hafslund for å få med kryssingen av Sarpsfossen, der det jo skal bygges nye bruer for både vei og bane. Samtidigheten i dette blir ikke besvart i dokumentet. Den avklaringen haster, sier Haabeth.
Haabeth mener det også må komme noe om fortgang i intercity til Halden og grensen .

RV19


Også ny havnevei i Moss er på plass i forslaget. Dette ble lekket for noen uker siden, men er nå bekreftet.
- Det er bra at vi nå får dette på plass, for fergetrafikken i Moss har ridd oss som en mare i årevis. Imidlertid ser jeg av forslaget at det er lagt til siste del av planperioden: Dette skulle jeg gjerne ha flyttet fram til første del, sier Haabeth. Utover dette finner jeg ingen riksveisatsing i fylket, og det er ganske alvorlig.

Fylkesordføreren er også tilfreds med at belønningsordningen og bymiljøavtalene fortsettes, utvides og gjøres mer fleksible.

Øvrige Østfold-tildelinger (utvalg)


 

Bysatsing


For Nedre Glommaregionen vil inneværende belønningsavtale for perioden 2014-2017 kunne løpe ut før det blir inngått en byvekstavtale. I en mellomfase åpnes det derfor for at byområdet kan søke om ny belønningsavtale. Det vil ikke være til hinder for å inngå en byvekstavtale på et senere tidspunkt.

Vei


• Rv 19 Moss
• Rv 110 Ørebekk - Simo
• E18 Riksgrensen - Ørje
• E18 Riksgrensen - Ørje, refusjon
• E18 Knapstad - Retvet, refusjon

For mer info om prosjektene, se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

Rv 19 Moss

Prosjektet rv 19 Moss omfatter omlegging av rv 19 fra E6 til Moss ferjekai. Det er et mål å legge store deler av veien i tunnel. Oppstart for prosjektet ligger i siste del av planperioden. Siden jernbaneutbyggingen kommer noe tidligere enn veiprosjektet, er det viktig at planleggingen av prosjektene for vei og jernbane er godt koordinert.

Jernbane


• Sandbukta-Moss-Såstad
• Haug-Seut
• Seut-Sarpsborg
• Ytre IC Østfoldbanen
• R2027 Østlandet (ny rutestruktur)

Se fullstendig fylkesoversikt fra Samferdselsdepartementet

Sist oppdatert: 05.04.2017 Fredrik Andreas Norland