Vil bedre tilbudet til utsatt gruppe - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Vil bedre tilbudet til utsatt gruppe

Skolegård full av elever

Østfold får penger til å jobbe videre med opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. - Viktig satsing, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.

I samarbeid med Moss, Askim og Sarpsborg kommuner styrkes tilbudet ved Malakoff, Askim og Greåker videregående skoler for å gi et tilbud til elever som aldersmessig er gamle nok til å gå på videregående, men som kunnskapsmessig ikke er det.

- Det er snakk om elever som ikke har tilstrekkelig grunnskoleballast, eller elever som har språkmessige utfordringer med å skulle henge med på videregående. Da vet vi at veien til manglende mestring, og frafall, er kort. Derfor etablerer vi, som første fylke i landet, et storskalatilbud der elever får grunnskoleopplæring i en videregående skole. Lærekreftene kommer fra kommunene, som vi har et svært godt samarbeid med, sier Einar Wium i Østfold fylkeskommunes opplæringsavdeling.

Ordningen ble utviklet i et samarbeid mellom Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune/ Thor Heyerdahl videregående skole, men det er i Østfold det settes i et større system. Foreløpig er det snakk om tre skoler i tre regioner, med til sammen 90 elever.

- Vi vet at behovet er større, og det er viktig at vi bestreber oss på dette området. Utdanning er en viktig del av integreringsprosessen, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.


Tilbudene om kombinasjonsklassene er et direkte oppfølging av vedtatt/ ønsket utvikling fra fylkestingets side. "Som et direkte resultat av fylkestingets vedtak om utvikling av opplæringstilbudet til minortetsspråklige elever, etableres såkalte kombinasjonsklasser i tre regioner skoleåret 2017/2018. Ambisjonen er å utvide disse tilbudene på sikt. Satsingen støttes av tilskudd fra IMDi»

Saken planlegges for øvrig lagt frem som orienteringssak i Opplæringskomiteens junimøte.

Sist oppdatert: 03.04.2017 Fredrik Andreas Norland