Samarbeid på skinner - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Samarbeid på skinner

enger_haabeth420

Fylkesordfører Ole Haabeth ønsket seg klare linjer i møte med jernbanedirektør Elisabeth Enger fredag.

Det tre måneder gamle Jernbanedirektoratet er på "signingsferd" i fylkene. Målet er bedre samarbeid, og å kjenne terrenget bedre. Nå er ikke Østfold akkurat upløyd mark for Elisabeth Enger, og fylket er heller ikke kjent for å sitte med lua i handa i jernbanespørsmål.

- Vi kjenner jo Østfolds synspunkter godt, både gjennom fylkeskommunen og Jernbaneforum Øst. Dere er flinke til å si fra, og er positivt opptatt av jernebanespørsmål. Det har vært etterlyst både bedre kapasitet og mulige dobbeldekkere på Østfoldbanen: Disse to sakene henger jo sammen, og jeg håper vi finner en løsning på det. Det er faktisk noen der ute som har den togtypen tilgjengelig, men vi må finne ut hvordan det harmonerer med spor og perronger lokalt, blant annet, sier jernbanedirektøren.

Også fylkesordfører Ole Haabeth var fornøyd etter møtet med Jernbanedirektoratet.

- Det er veldig bra med klare linjer, og at vi vet hvem vi skal forholde oss til. Tidligere har systemet vært noe fragmentert, nå er det blitt tydeligere. Vi har mye å snakke om, ikke bare grensekryssende transport, men også harmonisering av takster, avganger og opplegg for buss og tog. Vi må rigge systemet slik at disse tingene henger sammen, sier Haabeth.

Sist oppdatert: 31.03.2017 Fredrik Andreas Norland