- Hele Østfold gratis på sykkel! - Østfold fylkeskommune internettportal
 

- Hele Østfold gratis på sykkel!

olesykkel

I år spanderer sykkelbyene Nedre Glomma, Moss Rygge, Askim Mysen og Østfold fylkeskommune gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for alle som bor eller jobber i Østfold. Startskuddet går onsdag 19. april. Meld deg på !

- Om du bor i Trøgstad, Eidsberg, Moss, Halden, Fredrikstad eller på Hvaler, spiller ingen rolle. Sykling er sunt, uansett. Å få flere til å sykle eller gå er en prioritert oppgave, både folkehelsemessig og for å skape bedre bomiljøer, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Kort om Sykle til jobben

Sykle til jobben arrangeres i 2017 for 44. gang. Målet er å få flest mulig opp på sykkelen!

På landsbasis var det i 2016 35 713 påmeldte deltakere, 29 904 aktive deltakere, 6 761 lag fra 1 531 bedrifter. Disse var i aktivitet i 78 409 056 minutter og tilbakela 9 838 225 kilometer fordelt på 1 386 726 økter. Veksten i antall aktive deltakere sammenlignet med 2015 var hele 48%.Resultater for Sarpsborg og Fredrikstad i 2016:

  • Antall påmeldte deltagere: 1784 (Fredrikstad: 1231, Sarpsborg: 551). Nesten dobling fra 2015.
  • 62 960 økter. Det er omtrent en økt hver andre dag per person.
  • 3 143 911 minutter. Det er omtrent 30 minutter daglig aktivitet per person.
  • 458 455 kilometer. Det er omtrent 5 kilometer per person.
  • 65 bedrifter
  • 56 % hevder at kampanjen har bidratt til at de har syklet mer
  • 54 % hevdet at aksjonen bidro til at bilen ble stående
  • Nytt i år er at aksjonen er gratis for hele Østfold fylke. Det får vi til gjennom et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og gjennom belønningsmidler i Bypakke Nedre Glomma.
  • Satsningen gjennom Bypakke Nedre Glomma har gitt resultater.


Årlig gjennomfører Sykle til jobben en undersøkelse blant alle deltakere i etterkant av aksjonen. Hele 50% av undersøkelsens deltakere hevder at de en eller flere ganger i løpet av aksjonen har latt bilen stå og 50% hevder at de har syklet mer. 80% som var inaktive før aksjonen ble aktive, og 75% ble motivert til å trene mer som følge av aksjonen.

Bra for arbeidsmiljøet, miljøet og helsa

Fysisk aktivitet er bra for arbeidsmiljøet, og aksjonen passer for enkeltdeltagere, små og store bedrifter. Man kan danne lag internt, og skape samhold og entusiasme om et felles mål. Ansatte blir sprekere, luftkvaliteten blir bedre og det blir mindre bilkø.

Gratis å delta - mange muligheter til å vinne

Premier underveis

Alle som registrerer seg og er aktive under aksjonen kan vinne elsykkel/sykler, turer, sykkelutstyr, pulsklokke og mye mer. Disse premiene kan du lese mer om på Sykle til jobbens hjemmeside, der du også melder deg på:  www.sykletiljobben.no


 

Sist oppdatert: 18.04.2017 Kristin Hermansen Josefsen