Foreslår nytt skolebygg på Kalnes - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Foreslår nytt skolebygg på Kalnes

KALNES420

Østfold fylkeskommunale skoles avdeling på Nabbetorp foreslås avviklet. Alternativet kan bli et nytt skolebygg i nærheten av Kalnes videregående skole.

- Å etablere bygget ved tomten der de fraflyttende elevboligene ligger i dag er en god plan A, sa Kristelig Folkepartis Olav Moe da fylkesutvalget behandlet saken torsdag.

Fylkeskommunen har ansvaret for grunnskole, videregående opplæring og spesialpedagogisk hjelp til barn og ungdom som er plassert i barnevernsinstitusjon og helseinstitusjoner.

Elever som er under ansvar av Østfold fylkeskommunale grunnskole (ØFG) skal ha samme muligheter til å nå sine mål som andre elever på tilsvarende alderstrinn i grunnskolen. ØFG drifter i dag opplæring på fem skoleavdelinger, deriblant en på leide lokaler på Nabbetorp i Fredrikstad. Her er det satt av 10 elevplasser og 12 årsverk.

Disse lokalene er imidlertid i dårlig forfatning, og fylkesrådmannen har foreslått å ikke forlenge leieavtalen som går ut ved årsslutt 2017.  

Vil bygge nytt ved Kalnes

Isteden foreslås det å bygge et nytt skolebygg i nærheten av  Kalnes videregående skole. Kostnadsrammen er på 30 millioner kroner.  

Flere tomtealternativ er vurdert.

Fylkesrådmannen foreslår området som kalles "Sagtomta"..

- Tomten er regulert for formålet, ligger skjermet og i god avstand fra eksisterende og mulige framtidsbygg ved Kalnes videregående skole, heter det blant annet i rådmannens vurdering. 

Flertallet ønsker annen tomt

Det politiske flertallet i fylkesutvalget, bestående av Ap, KrF og Sp, er altså enig i at et nytt bygg bør ligge på Kalnes, men ønsker en annen tomt enn hva fylkesrådmannen foreslår. 

Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen foreslo altså i fylkesutvalget å bruke tomten der de fraflyttede elevboligene ligger i dag, og fikk flertallets støtte i dette.

For at dette skal kunne gjennomføres må det imidlertid gis dispensasjon av Sarpsborg kommune som er planmyndighet.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Og fylkesrådmannen har nå fått i oppdrag å undersøke muligheten for å få dispensasjon av Sarpsborg kommune.Målet er at bygget skal stå klart til skolestart 2018/19.

Mindretallet ønsket rehabilitering

Høyres Roar Lund foreslo på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre å vurdere rehabilitering av eksisterende eiendom, eventuelt lete etter andre eiendommer som tilfredsstilte den fylkeskommunale skolenes behov.  Tilslutning fikk de imidlertid ikke.

Saken skal sluttbehandles i fylkestinget 16.mars.

Sist oppdatert: 09.03.2017 Pål Blåflat Vikesland