Ønsker fortsatt restriksjoner for vannscootere - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ønsker fortsatt restriksjoner for vannscootere

Jente og gutt på vannscooter. Foto: Istock

Klima- og miljødepartementet har foreslått å få samme reglement for vannscootere som for motorbåter. Det sier fylkespolitikerne i Østfold nei til.

- Her er vi helt på linje med fylkesrådmannens innstilling, sa Arbeiderpartets Siv Henriette Jacobsen da fylkesutvalget behandlet saken torsdag.

Østfold fylkeskommune har mottatt forslag fra Klima- og miljødepartementet angående et høringsforslag om oppheving av den såkalte vannscooterforskriften.

Forbudt fram til 2013

Fram til 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. Disse bestemmelsen ble lempet på året etter, og i dag er det tillatt å bruke vannscootere så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og minst 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til område med lovlig kjøring, men da i maks 5 knops fart. 

Nå er altså reglene foreslått fjernet helt, slik at bestemmelsene for vannscooter blir de samme som for motorbåt.  

Fylkesrådmannen er imidlertid svært skeptisk til dette. Begrunnelsen er at en oppheving av vannscooterforskriften vil gjøre det vanskelig å begrense bruken i konfliktfylte områder og dermed nå målene i Regional kystsoneplan for Østfold om hensyn til sikkerhet, rekreasjon, støy og miljø.
- Østfold fylkeskommune vil sterkt fraråde å oppheve den nasjonale forskriften om forbud og særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter, heter det i fylkesrådmannens anbefaling.

Departementet har vist til at kommunene kan benytte motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften eller havne- og farvannsloven for å avgrense ulempene fra fartøy gjennom lokale forskrifter. Fylkesmannen mener dette ikke vil være tilstrekkelig gode verktøy, og viser blant annet til Østfold består av mange kommuner, og at ulike lokale reglement er gjør det krevende for både kommuner og brukere.

Fylkesordføreren har støttet fylkesrådmannens vurdering.

Det gjorde også det politiske flertallet, for anledningen bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Høyre: - Ikke mer bråk med vannscooter

Mindretallet i denne saken besto av Høyre, Frp og Senterpartiet. De mente det ikke var behov for et eget regelverk for vannscootere.
- Det er andre fartøy på sjøen i dag som bråker mer enn en vannscooter. En vannscooter er som andre fartøy å betrakte, sa Høyres Tor Prøitz., uten å få tilslutning fra flertallet.

Foto: Istock

Sist oppdatert: 09.03.2017 Kristin Hermansen Josefsen