Østfold-idretten sikter mot toppen - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Østfold-idretten sikter mot toppen

IDRETTSANLEGG ØSTFOLD420

Østfold har en rekke stolte idrettstradisjoner å vise til. Nå siktes det igjen mot toppen, noe som tematiseres på årets idretts- og anleggskonferanse i mai.

Hva vil det si være stolt, og hva gjør det med oss? Og er vi stolte nok i Østfold?
Det er noe av det den kjente foredragsholderen Ingebrigt Steen Jensen vil utfordre tilhørerne på under idretts-  og anleggskonferansen som finner sted i Moss 5. og 6.mai.  

Variert program

Steen Jensens innlegg er en av flere spennende programposter på konferansen som er titulert Østfold mot toppen. Med dette som utgangspunkt vil det bys på foredrag, statusrapporter og debatter to dager til ende. 

Blant annet skal tidligere trener for ishockeylandslaget Roy Johansen foredra om Østfolds stolte hockeytradisjoner og Espen Danielsen som er administrerende direktør for Lokale og Anlægsfonden i Danmark har "Nye tider - nye haller" som utgangspunkt for sitt foredrag.

Utfordrer politikerne i valgåret

Det bys også å debatter og diskusjoner. Det er valgår, og i den anledning er Østfolds toppkandidater til Stortinget invitert til å presentere sine idrettspolitiske visjoner, samt svare på spørsmål fra aktørerne i Østfold-idretten. Debattleder er Dag Solheim.

Kårer årets ildsjel

Videre skal blant annet årets ildsjel i Østfold-idretten hedres av Østfold Idrettskrets, det gis en status på anleggssituasjon i fylket og fylkeskultursjef Toril Mølmen i Østfold fylkeskommune gir en status på arbeidet med fylkesplanen for idrett og fysisk aktivitet.

rulleskianlegg
FLOTT: Rulleskianlegget i Tistedalen er blitt flott.

Det er Østfold fylkeskommune og Østfold idrettskrets som arrangerer konferansen.

Illustrasjonsfoto: Istock

Her kan du se hele programmet.

Her kan du melde deg på konferansen.

Sist oppdatert: 13.03.2017 Pål Blåflat Vikesland