Tror flere Østfold-bedrifter kan nyte godt av gunstig skatteordning - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Tror flere Østfold-bedrifter kan nyte godt av gunstig skatteordning

TOM SKYRUD420

Bedrifter som satser på forskning og utvikling kan ha rett til å få skattefradrag. Norsk forskningsråd tror flere Østfold-bedrifter enn i dag kunne ha benyttet muligheten. 24. mars arrangeres det derfor en egen dag på fylkeshuset for å informere om ordningen kalt SkatteFunn.

Foto: Tom Egil Jensen.

- Jeg er helt overbevist om at det finnes bedrifter i Østfold som kan nyte godt av SkatteFunn, men som ikke er klar over det. Dette er den viktigste støtteordningen for næringsliv som ønsker å drive forskning og innovasjon, sier regionansvarlig for Forskningsrådet i Østfold Tom Skyrud.

Han håper derfor på godt besøk på fylkeshuset 24.mars når SkatteFunn-dagen arrangeres.
For selv om han ser gode tendenser blant Østfolds bedrifter, er han overbevist om at det i fylkets næringsliv er langt flere som har prosjekter som passer inn i ordningen.

Hva er så egentlig SkatteFunn?

Motiverer til å satse på forskning og utvikling

SkatteFunn-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

SkatteFunn (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Gjennom SkatteFunn-ordningen får bedriftene mulighet til å satse enda mer på FoU og innovasjon.

Sterkest vekst i Østfold

Siden ordningen ble etablert for 15 år siden har antallet prosjektsøknader som har kommet fra Østfold i hovedsak vært færre enn hva tilfellet har vært fra sammenlignbare fylker. Det vil også si at det er mindre samarbeid mellom næringslivet og FoU-miljøene i Østfold, sammenlignet med andre fylker.
Høgskolen i Sørøst regnes som et forbilde i denne sammenheng, og var involvert i hele 40 prosjekter i 2016. 

- Det er nok mange grunner til at det har vært slik i Østfold. Noen bedrifter vet nok rett og slett ikke om ordningen, mens andre vet om den, men er usikre på om deres prosjekt faller inn under ordningen, sier Skyrud.

De siste årene har det imidlertid vært bedring å spore.  
- Den beste veksten fra 2014 til 2016 i antall prosjektsøknader finner vi i Østfold. Det er gledelig, sier Skyrud.

Samtidig er han altså overbevist om at Østfolds næringsliv har mer å gå på. En annen tendens også på nasjonalt nivå er nemlig at en stadig mindre del av bedrifters totale budsjett går til FoU-prosjekter.

Med bakgrunn i dette mener altså Skyrud at SkatteFunn-dagen som arrangeres 24.mars er viktig for Østfold.
- Vi håper mange fra næringslivet tar turen. Vi håper å vise at SkatteFunn er mindre mystisk enn det høres ut som, og vise at bedrifter kan ha mye å hente på å få kunnskap om ordningen.

- Avgjørende fornyelse

Anne
Skyrud får støtte av næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune.
- Omstilling og fornyelse er helt avgjørende for at bedrifter skal holde på konkurransekraften sin. Med stadig sterkere internasjonal konkurranse og i en tid hvor så mye endrer seg så fort, så er det ikke nok å gjøre som man alltid har gjort. Forsking gir ny kunnskap som brukes til å utvikle nye produkter, tjenester eller måter å produsere på. SkatteFunn er en enkel måte å redusere den økonomiske risikoen som følger med det å gjøre noe helt nytt, sier Wold.
 
SkatteFunn-dagen finner sted på fylkeshuset 24.mars. Arrangør er Norges Forskningsråd, Østfold fylkeskommune og Innovasjon Norge.


Her kan du melde deg på SkatteFunn-dagen  24.mars i Sarpsborg.

Her kan du lese mer om SkatteFUNN-ordningen.
 

Sist oppdatert: 13.03.2017 Pål Blåflat Vikesland