Regnskap 2016: Fylkeskommunen i pluss - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Regnskap 2016: Fylkeskommunen i pluss

penger1

Østfold fylkeskommune kan vise til et netto resultat på 94 millioner i pluss for 2016. Det viser regnskapet som nå foreligger.

- Regnskapet for 2016 viser at det har vært styrt stramt og fornuftig i alle virksomheter. Det er alltid hyggelig å gå i pluss, men dette er midler som vil være sårt tiltrengt i årene som kommer. Vi står foran store investeringer i både skolebygg og fylkesveier, sier fylkesrådmann Anne Skau.

Hun understreker at årets pluss i regnskapet for en stor del skyldes ekstraordinær skatteinngang, og at dette ikke kan forventes å skje neste år.

Last ned fylkesrådmannens presentasjon

- Samtidig har Østfold fylkeskommune fått mindre i statlige overføringer, og vi kan heller ikke lenger forvente at Østfold fylkeskommune kan få store utbytter fra Østfold Energi AS, noe som har vært en god inntektskilde for fylkeskommunen, sier Skau.

Lavere inntekter og store investeringer gjør at fylkesrådmannen vil anbefale at brorparten av mindreforbruket fra 2016 settes på fond til omstillingsmidler og for å sikre mest mulig stabil drift i kommende økonomiplaner.

For ytterligere kommentarer, kontakt fylkesrådmann Anne Skau, tlf 90 64 74 88

Sist oppdatert: 09.02.2017 Fredrik Andreas Norland