Millionstøtte til frivillig kultur- og idrett - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Millionstøtte til frivillig kultur- og idrett

gitarstreng420

Det er mange som har spennende planer på gang i 2017. Se hvilke frivillige organisasjoner innen kultur- og idrett som tildeles støtte for planene sine.

Det ble tildelt en rekke prosjektmidler og i Næring og kulturkomiteen onsdag.
Blant annet har en rekke frivillige organisasjoner innen kultur - og idrett har fått prosjektmidler for 2017.

De tre organisasjonene, Østfold idrettskrets (ØIK), Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) og Østfold musikkråd (ØMR), har fremmet følgende prioriterte prosjektsøknader, på vegne av sine medlemsorganisasjoner. Til sammen fordeles rundt 1,46 millioner kroner.

På bakgrunnen av dette innstilte fylkesrådmannen på at disse får støtte, noe en enstemmig næring- og kulturkomité stilte seg bak.

Østfold idrettskrets

1. Allaktivitetsdager ØIK Kr. 80.000

2. YoUMe - Young Mentor Kr. 95.000

3. Samarbeid ØIK - Vgs. idrettslinjer - SFO/Fysak Kr. 60.000

4. Ungdomsseminar Kr. 95.000

5. Sportskolen Kr. 20.000

6. Fattigdoms-problematikk Kr. 95.000

7. Opprettelse av ungdomsutvalg Kr. 35.000

8. Etablering/drift av ungdomsutvalg i ØIK Kr. 15.000

9. Blanke ark - nytt lavterskel prosjekt for økt ungdomsdeltakelse og aktivitet i IL Kr. 95.000

Til sammen Kr. 590.000


Østfold Musikkråd

1. Østfold musikkråd: «Tradisjonsmusikken i Østfold» (Avkortet med kr. 40.000 for å tilpasse den totale rammen) Kr. 355.000

2. ØMR/Halden frivillighetssentral/ Halden kulturråd: «Sammen om sang» (Avkortet med kr. 12.000 for å tilpasse den totale rammen) - Kr. 40.000

3. Østfold musikkråd: «sammen om sang - allsang i eldreomsorgen» (Avkortet med kr. 36.000 for å tilpasse den totale rammen) Kr. 140.000

Til sammen Kr. 535.000

Østfold barne- og ungdomsråd

1. Friends For Understanding: Spiralen Kr. 40.000

2. Fredrikstad Krets av N.S: Skolering styreansvar Kr. 68.000

3. Follo Krets av N.S: Kunnskapshelger 2017 Kr. 20.000

4. Fredrikstad Krets av N.S: Trygg i vann Kr. 60.000

5. NLM Ung: Felleskapet (Avkortet med kr. 400 for å tilpasse den totale rammen) Kr. 31.000

6. 4H Østfold: Nordic 4H Camp Kr. 120.000 

Til sammen: Kr. 339.000

Samlet innvilget beløp kr. 1 464 000

Sist oppdatert: 08.02.2017 Pål Blåflat Vikesland