- Flott turistreklame - Østfold fylkeskommune internettportal
 

- Flott turistreklame

Foto av Forglem meg ei ved Værne kloster.

Ni områder i Østfold er nå definert som landskapsområder av "særlig nasjonal interesse". - Gledelig for oss, dette slår nok en gang fast at Østfold har unike områder som flere burde oppleve, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Følgende kulturlandskap har fått plass i Riksantivarens register over «viktige kulturlandskap med særlig nasjonal interesse»:

  • Haldenvassdraget. Kanalsystemer med dampbåtmiljø.
  • Glomma i indre Østfold. Viktig forsvarsline og vesentlig for produksjon av kraft.
  • Søndre Jeløy. Lystgårdslandskap.
  • Værne Kloster-området. Herregårdslandskap.
  • Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund. Industrilandskap med historisk karakter.
  • Oldtidsveien - Skjebergsletta. Jordbrukslandskap med arkeologiske kulturminner.
  • Fredrikstad festning, gamlebyen og Byens marker. Nordens eneste bevarte festningsby med omgivelser.
  • Iddefjordsfjella. Steinhoggerlandskap.
  • Østre øyer, Hvaler. Kystkultur- og ferielandskap. Ikke tilrettelagt på bilenes premisser.

Kanalmuseet


"Vær varsom"


- Østfold var faktisk pioneren i dette arbeidet, og vår plan over viktige nasjonale kulturhistoriske landskap danner nå skole for hele landet. Nå er Hordaland også med på lista, og etter oss kommer de andre fylkene i Norge. Hensikten med denne lista er ikke å frede store sammenhengende områder, men den skal være førende for utviklingen av disse kulturhistoriske perlene. En "vær-varsom-plakat", der den historiske atmosfæren i landskapet er styrende for opplevelse og fornuftig utvikling, sier fylkeskonservator Morten Hanisch.

Se beskrivelsen og rapporten for Østfold ligger på Riksantikvarens nettsider


Les sak på NRK Hordalands nettsider

Sist oppdatert: 07.02.2017 Fredrik Andreas Norland
Flyfoto av kanalmuseet på Ørje