Kulturindeksen: Ønsker et kollektivt kulturløft i Østfold - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Kulturindeksen: Ønsker et kollektivt kulturløft i Østfold

Fredriksten420

Konsertsatsingen i Halden roses, og Den kulturelle skolesekken er et tilbud som fungerer godt. Men for øvrig kommer Østfold dårlig ut på Telemarksforskings kulturindeks.

Leder for næring og kulturkomiteen Andreas Lervik håper Østfold-samfunnet i fellesskap kan ta grep som fører til bedring i årene som kommer. 
- Vi har nok alle egentlig visst om dette, men når vi nå har fått det bekreftet, håper jeg vi kan bruke dette som en felles bevisstgjøring i arbeidet framover. Det at vi møtes og for en slik gjennomgang, håper jeg kan markere starten på en bedring, sier Andreas Lervik.

Tirsdag la Telemarkforsking fram indeks for kultur og idrett for Østfold fylke og kommunene. Det skjedde på et åpent møte på Inspiria Science Center på Grålum.

Og hovedbudskapet forsker Gunn Kristin Aasen Leikvoll hadde med seg:
Østfold er på bunn på av kulturindeksen. Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturaktivitet og kulturtilbud  kommunene og fylkene.

TELEMARKSFORSKNING-GUNN

- Det er kun to kommuner i Østfold som bruker mer penger på kultur per innbygger enn landsgjennomsnittet , sa Aasen Leikvoll fra Telemarkforsking.

Hovedfunnene

Østfold fylke blir sammenlignet med fire utvalgte fylker: Akershus, Vestfold, Oppland og Sør Trøndelag.

Dette er noen av hovedfunnene i Telemarksforskings kulturindeks, for Østfolds del.

 • Østfold har havnet på jumboplass i Norsk kulturindeks hvert år. Tidligere har man vært usikre på årsaken til dette, men nye analyser viser et bilde som kan tilskrives blant annet strukturelle kjennetegn ved kommunene i fylket, samt små kulturbudsjetter i kommunene.
 • Antall kunstnere og kulturarbeidere er lavt i Østfold sammenlignet med resten av landet.
 • Museumsaktiviteten er lavest i landet.
 • De siste årene har det vært synkende bibliotekbesøk, men i 2015 var det registrert en liten økning. Ifølge Telemarksforsking blir det spennende å se om dette blir en positiv trend framover.  
 • Kulturskoletilbud som er blant det svakeste i landet.
 • Den lave kommunale innsatsen kompenseres ikke i tilsvarende grad av en aktiv frivillig sektor.  

NYgraf

Denne grafen viser at Østfold scorer dårlig på bibliotekbesøk, en av flere faktorer som fylket kommer dårligere ut enn landsgjennomsnitt. Illustrasjon: Telemarksforsking.

Høyt antall konserter

Noen lyspunkter er det dog:

 • Antallet konserter og omsetningen på disse er høyere i Østfold enn i Akershus og Vestfold. Halden skiller seg særlig ut i positiv retning.

- Det er gledelig. Vi valgte Fredriksten festning som Østfolds tusenårssted, og dette ser vi at vi får igjen for nå. Her har vi en reell kulturarena å være stolt av, sier Andreas Lervik.

 • Tilbudet innenfor Den kulturelle skolesekken er godt.

- Dette er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene, og vi ser at dette tilbudet er godt i Østfold sammenlignet med landsgjennomsnittet, sa Aasen Leikvoll.

- Det er jeg veldig glad for, og for fylkeskommunens del ser vi fram til fortsatt godt samarbeid med kommunene om dette, sier Lervik.

Det var nærmere 60 påmeldte på arrangementet, deriblant representanter fra de fleste Østfoldkommunene.  

Fylkeskultursjef Toril Mølmen mener Telemarksforsknings rapport blir et viktig verktøy å ha med seg i arbeidet med regionalplan for kultur som nå skal jobbes med framover. 
Planen er nå ute på høring, og fristen for å komme med innspill er 15.februar. 

Les kulturrapporten her.

Høy aktivitet i motorsport, svake på idrettsanlegg

På møtet ble også idrett skilt ut som eget område, og presentert som en egen indeks for første gang. Dette er noen av hovedtrekkene for Østfolds del:

 • Østfold har særlig høy aktivitet innen motorsport sammenlignet med resten av landet. Av de større idrettene skille sykkel og gold seg ut som idretter der Østfold står sterkt.
 • Anleggssituasjonen i Østfold er i sin helhet svakest med unntak av Oslo, dersom man beregner dette i anleggspoeng per innbygger.
 • Aktivitetsandelen i fotball for alle aldersgrupper er 26.5 prosent lavere i Østfold enn landsgjennomsnittet.

Rapportene/planprogrammene

 • Les hele rapporten om idrett her
 • PP-presentasjonen om idrett kan ses her. 
 • PP-presentasjonen om kultur kan ses her.
 • Planprogrammet for kultur kan ses her
 • Planprogram for fysisk aktivitet kan ses her.
Sist oppdatert: 14.02.2017 Pål Blåflat Vikesland