Ønsker flere parsellhager - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Ønsker flere parsellhager

Grønne planter i jord vannes. Foto: istock

Østfold fylkeskommune ønsker å videreføre satsingen på parsellhager. Nå lyses det ut 200.000 kroner som kommunene kan søke på.

I 2016 gav fylkeskommunen gjennom sin folkehelsesatsning Østfoldhelsa 200.000 kroner til parsellhager i Sarpsborg og Moss. På opplæringskomiteens møte tirsdag 7. februar var det enighet om å lyse ut tilsvarende sum til en ny søknadsrunde.

Fylkeskommunen og Østfoldhelsa håper parsellhager i bysentrum kan være et av flere bidrag for å motvirke sosiale ulikheter i helse. At naturen og byen bringes sammen kan stimulere til økt aktivitet og naturforståelse. I tillegg kan parsellhagen være en sosial møteplass, hvor beboere i et område møtes over et felles prosjekt og en felles interesse.

- Før i tida var de tiltrengte jordlapper som sikret svakerestilte familier nok mat. I Oslo er det i dag lange ventelister med personer som står i kø for å få tilgang til en parsellhage. Vi tror derfor det er behov for et slikt tilbud også i Østfold. Det sier Vibeke Julsrud fra Miljøpartiet de Grønne, som er en av de politikerne som har ivret mest for tilbudet.

- Den kan være en arena der innbyggere med innvandrerbakgrunn kan ta med familien og møte andre hvor de får anledning til å utøve norsk språk i praksis samtidig som man gjør noe hyggelig sammen. Eller det kan være et sted hvor besteforeldre tar med barnebarna og lærer dem om matdyrking. Her kan man for eksempel ta kveldsmaten eller ha sosiale tilstelninger. Vi tar med dette første skritt, men nå må kommuner og innbyggere selv følge opp, smiler Julsrud.

Det er grunn til å tro at det påløper en rekke kostnader i arbeidet med parsellhager, som arbeidsinnsats, utstyr og kompetanseoppbygging. Fylkeskommunen ønsker å lyse ut midlene til kommuner, som forplikter seg til å gjøre erfaringer som kan komme andre kommuner til gode senere. Samarbeid med lag og foreninger kan også være en fordel.

- Det er positivt om kommunene velger å samarbeide med frivillige organisasjoner, avslutter Julsrud.

Foto:Istock

Sist oppdatert: 06.06.2017 Kristin Hermansen Josefsen