1.8 millioner til folkehelse - Østfold fylkeskommune internettportal
 

1.8 millioner til folkehelse

Barn springer på sti over gressplen

Helsefremmende skoler og barnehager, kulturell velkomstpakke, sunt kosthold i skolen og folkebibliotek for folkehelse. Det er bare noen av de mange flotte folkehelsetiltakene som fikk penger av opplæringskomiteen tirsdag 7. februar.

Hvert år fordeler fylkeskommunen regionale folkehelsemidler til kommunene. Pengene skal gå til ulike folkehelsetiltak i kommunene. 
 
Kommunene viser stor interesse for ordningen, og antall søknader har økt siden tilskuddsordningen ble innført i 2013.

I fordelingen av årets midler har det vært et mål å få god spredning på søknadene, både geografisk og tematisk.  Av 26 søknader har 16 fått penger, fordelt slik at alle søknadskommuner er innvilget minst en søknad innenfor en samlet ramme på 1,8 million kroner.

Følgende søknader fikk penger:

 1. Halden kommune: Helsefremmende skoler og barnehager i Halden. Tildelt kr 250.000.
 2. Våler kommune: Program som fremmer helse og sunt kosthold for nylig bosatte flyktninger. Tildelt kr 100.000.
 3. Eidsberg kommune: Helsefremmende barnehager. Tildelt kr 150.000.
 4. Moss kommune: Den kulturelle velkomstpakka. Tildelt kr 120.000.
 5. Trøgstad kommune: Helsefremmende Båstad barnehage. Tildelt kr 80.000.
 6. Rygge kommune: Folkehelse i Kulturlandskap. Tildelt kr 90.000.
 7. Fredrikstad kommune: Trygge og tydelige foreldre i Fredrikstad. Tildelt kr 150.000.
 8. Råde kommune: Opplevelseskortet. Tildelt kr 120.000.
 9. Eidsberg kommune: Folkebibliotek for folkehelse. Tildelt kr 60.000.
 10. Rakkestad kommune: Helsefremmende skoler. Ballprosjekt. Tildelt kr 30.000.
 11. Rømskog kommune: Opprusting av turstier. Tildelt kr 50.000.
 12. Marker kommune: Forsterket helsestasjon. Tildelt kr 80.000.
 13. Råde kommune: Helsefremmende barnehager og grunnskoler. Tildelt kr 100.000.
 14. Moss kommune: Sunt kosthold ved Åvangen skole. Tildelt kr 70.000.
 15. Fredrikstad kommune: Trara-prosjektet. Tildelt kr 150.000.
 16. Sarpsborg kommune: Det er bedre samfunnsøkonomi å bygge barn, enn å reparere voksne. Tildelt kr 200.000.

Hvordan prioriteres pengene?

Det legges vekt på prosjekter av en viss størrelse, og med dokumenterbar overføringsverdi. I tillegg er det beskrevet fire kriterier:
1. Prosjekt som kan synliggjøre at de bidrar til å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler
2. Prosjekt som bidrar til å bygge en lokal og/eller regional frivillighetskultur
3. Prosjekt som bidrar til å utvikle helseoversikter lokalt og regionalt, samt tiltak for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet
4. Prosjekt som ivaretar mål om å redusere sosial ulikhet i helse

Sist oppdatert: 07.02.2017 Kristin Hermansen Josefsen