Søk midler til EU- og interregprosjekt - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Søk midler til EU- og interregprosjekt

dame sitter bak mange ulike bordflagg

Du kan søke om støtte til prosjektutvikling og medfinansiering av prosjekt innen EU- og interregprogrammene. Søknadsfristene i 2017 er 4. januar og 1. september.

Østfold fylkeskommune skal legge til rette for regional utvikling i Østfold, og internasjonalt arbeid er et middel i dette arbeidet. Medfinansiering av EU- og Interregprosjekter er et virkemiddel for å stimulere til internasjonalt samarbeid, og utnytte internasjonale støtteordninger i det regionale utviklingsarbeidet.

Støtteordningen skal bidra til å nå fylkeskommunens egne mål slik de er formulert i fylkesplanen, regionale planer og sektorplaner.

Ved behandling av søknadene vil følgende bli vektlagt:

  • Hvordan prosjektet vil bidra til fylkeskommunens mål slik de er angitt i gjeldende økonomiplan (fylkesplanens handlingsprogram) 
  • Søkers gjennomføringsevne
  • Generell prosjektkvalitet 
  • Støttens utløsende effekt

Slik søker du

Søknad skrives på http://www.regionalforvaltning.no/

Søknadsfrister i 2017 vil være 4. januar og 1. september.

Sist oppdatert: 25.11.2016 Kristin Hermansen Josefsen