Samfunnsodontologisk forum - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Dette er Samfunnsodontologisk forum

Forumet har vært arrangert siden 1981 og målgruppen er fylkestannleger, overtannleger, klinikksjefer, tannpleier, tannleger og andre som er interessert i samfunnsodontologi. 28.02.2017

Logo for samfunnsodontologisk forum

Samfunnsodontologisk forum 2017

Østfold fylkeskommune arrangerte Samfunnsodontologisk forum i Fredrikstad 7. - 9. juni 2017. Foredrag fra samlingen finner du her. 16.12.2016