Folkehelse - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Folkehelse

Folkehelse - illustrasjonsfoto
Folkehelsearbeidet skal bidra til å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, med særlig oppmerksomhet på barn og unge og på utjevning av sosial ulikhet.
12.07.2013

Siste nytt

Helsefremmende skoler i Østfold 31.01.2017
Barn springer på sti over gressplen

Regional plan for fysisk aktivitet

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal rulleres. Planprogrammet ble sendt på høring i desember 2016. 01.11.2016

Helsefremmende barnehager og skoler

Feiringer av helsefremmende barnehager og skoler. 01.07.2016

Nettverk for helsefremmende videregående skoler

St. Olav helsefremmende skole 18.08.2016

Kontakt oss

01.12.2015