Samferdsel - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Bypakke_ny

Illustrasjonsfoto av ung syklist og veg
Transporten i Nedre Glomma vil øke kraftig i årene som kommer. For å håndtere dette må vi bygge ut veinettet, men også sette inn tiltak for å redusere biltrafikken. Det betyr blant annet å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. Tiltakene vil gi bedre framkommelighet, øke byenes attraktivitet og bidra til bedre sentrumsmiljøer og bomiljøer. 31.03.2015


Stortingsdebatten om Bypakke Nedre Glomma

Her kan du lese alt som ble sagt i Stortinget da Bypakke Nedre Glomma ble enstemmig vedtatt 5. mars 2015. 06.03.2015
Websideillustrasjon_samferdsel

Transportløftet Nedre Glomma

Et transportløft på 7,85 milliarder kroner som vil legge grunnlaget for utvikling av framtidens Nedre Glomma. Det la rådmennene i Sarpsborg og Fredrikstad samt Østfold fylkeskommune fram fredag 3. mai.

03.05.2013