Næring - Østfold fylkeskommune internettportal
 

Industri 4.0 Østfold - digitalisering og robotisering

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.
Digitalisering gir store muligheter for vekst og nyskaping i norsk næringsliv. Samtidig er det krevende å tilegne seg kunnskap for å utnytte disse mulighetene. Digitalisering vil føre til endringer i alle sektorer i nærings- og arbeidslivet.
23.05.2017

Kompetanseforum Østfold

Er det en ting vi vet om morgendagens arbeidsliv er det at det kommer til å gå fryktelig fort i svingene.
Hvordan kan man forutse hvilken kompetanse man trenger i fremtiden - når fremtiden ankom i går? Hvordan kan utdanningsinstitusjoner henge med og være relevante? Hvordan kan arbeidslivet best få formidlet de behovene de har i dag, og ser at de vil få i morgen?
Kompetanseforum Østfold - regional samhandling, som skal bygge bro mellom utdannings- og arbeidslivsaktører. Vi ruster oss for å møte omstilling og fremtiden!
15.02.2017

Næringsriket Østfold - dokumentarkiv

Rapporter, møtedokumenter og -referat og lignende. 12.09.2016

Bioøkonomi

20.04.2016
Menneskedukker på circuitboard. Foto:Shutterstock

Næringsriket Østfold

Næringsriket Østfold er et partnerskap som består av 21 likeverdige partnere. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. 03.03.2016

Kontakt oss i Næringsseksjonen

Trenger du veiledning for å starte egen virksomhet, utvikle et prosjekt eller finne støtteordninger? Ta kontakt med en av oss i Næringsseksjonen. Kanskje vi kan hjelpe deg. Vi jobber også med å oppmuntre til regional og interregional samhandling mellom bedrifter og mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer. 11.05.2015

Søk midler til utvikling av kommersielle bedriftsnettverk

Østfold fylkeskommune har midler til å støtte utvikling av nettverk som kan skape flere arbeidsplasser og økt omsetning i næringslivet. Ta kontakt! 27.04.2015

Websidebilde_næring_desat

Næringsutvikling

Østfolds næringsliv skal kjennetegnes av robuste og framtidsrettede virksomheter! 24.11.2014

Våre tjenester

29.06.2017

Se hva som skjer

Her kan du lese om aktuelle saker fra arbeidet med næringsutvikling i Østfold. 29.12.2016

Opplevelsesnæringer

Opplevelsesnæringene i Østfold er fremtidsrettede og blant de næringer som vokser sterkest på verdensbasis. 24.02.2011

Verdiskapningsforum Østfold

Et faglig nettverk for aktører som jobber med verdiskaping og næringsutvikling i Østfold. 02.10.2015

Kompetansemeglerne

Et team av erfarne prosjektutviklere og forretningsutviklere som har erfaring med prosjektmetodikk og søknader, og som har en god oversikt over offentlige støtteordninger. De skal hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter med å finne relevante samarbeidspartnere fra FoU-sektoren. 30.09.2014

Råd til deg som skal etablere bedrift

Her er noen aktører og virksomheter som kan hjelpe deg som ønsker å etablere bedrift. 29.12.2016